HomeProverbi, Detti e Filastrocche

 

Tempu de carestia, pane de veccia;

 

A' voia a daie uri uriella, quannu ch'è de cattivu la cavalla;

 

Chi ià pizzicatu la vipera, cià paura pure de la licertola;

 

Nen so pe li somari li confetti, mancu le fiie belle pe li matti;

 

Fa lo bene a li somari: cargi ‘lla ‘nfaccia;

 

Lu porcu che nen vo la ianna, è satullu;

 

Callina che nen becca, ha già beccatu;

 

La iatta presciolosa, ha fatti li iattucci cechi;

 

Li sordi mannenu l'acqua penninsù;

 

Dindiri dindi de Musicchiu,
Ballatori de San Pinnicchiu,
Ranocchiari de le Conche,
Ciucculitti de Paciano,
Cinciarelli a le Forcelle,
Pitucchiusi a la Lea,
Fittuccelle a la Rocca,
Magnalenta a Colaposta,
Schiarazzelle de Zaventre,
Fije belle a Colespata,
Castagnari de Cassinu,
Cavaciciummeri a Terracinu,
San Gnuvanne Biffe e Baffe,
Villanova Cappeie Basse,
li Latruni so de Acummoli,
li Spiuni de lu Fonte de lu Campu,
li Cucculi so de Tino,
li Cacciatori de la Spelonca,
ne i più iò ché n'è più longa;

 

Ditu ditillu,
fiore d'anillu,
maggiore de tutti,
lecca callari,
acciacca pitocchi;

 

Lu lettu è rosa….chi ‘nce dorme, ce riposa;

 

Lu lettu alletta;

 

La Pricissione da 'ndo esce arrentra;

 

Tale legnu, tale tacchiu;

 

Te conosce da quann'eri perella, nna fatta mai na pera bona;

 

La bocca cia' lu bucu strittu: se magna la casa co tuttu lu tittu;

 

Chi lava la testa a lu somaru spreca lo sapone;
chi predica a la macchia spreca lu sermone;

 

Da nu lupe nen po' nasce n'agnillittu;

 

Se Pizzu mette lu cappellu, vinni le crape e compra lu mantellu,
se Pizzu mette le brache, vinni lu mantellu e compra le crape;

 

Sette mannelle... nu manocchiu!

 

Chi cià recchie e lengua, va pure a Merlenga...

 

Zucca pelata co cento capilli,
tutta la notte ce cantu li grilli,
ce cantìa nu grillu mattu,
chicchiruchiru, chicchirucattu;

 

Zucca pelata co cento capilli,
tutta la notte ce cantu li grilli,
quanne lu grillu cià cantatu,
zucca pelata sarassi chiamatu;

 

 

Su li morti, nce se fa bucìa!

 

Te lo po' dì, è vivu e verde!

 

Chi cadde in povertà, perse ogni amicu!

 

Se piove de la Candelora, dell'immernu semo fora, se fiocca e tira ventu, dell'immernu seme dentru!

 

Brutta aria fa lu fume!

 

C'ià la lengua come lu callaru: o tegne o coce!

 

Ciuciurummella ciavìa na mula,
tutti li giorni ce ia a vittura,
quanne lu mastu, quanne e la sella,
viva la mula de Ciuciurummella;

 

Né sputà a monte ché t'arecasca 'nfronte...

 

Merfelosa ia pe via,
e Feroce la guardìa,
si nne n'era cianchi storte,
Merfelosa facìa la morte;

 

Occhiu biancu e pilu rusciu, nne lu comprà se nne lu cunusci;

 

Rusciu marpilu, sghizza veleno, magna pagnotte e schiatta stanotte;

 

Daie e daie, pure la cipolla diventa aie;

 

Lu streppe nen cià recchie, ma recchie mette;

 

Chi tocca lo mèle, se lecca le deta;

 

Lu porcu arevà a lu troccu;

 

Mamma m'ha fattu sbuciatu pe nnu murì crepatu;

 

Roma Roma, li vecchi li 'mmazza, li gioveni li doma;

 

Lo troppu attrippa;

 

La lengua nen tè ossu, ma ossu roppe;

 

Te 'sse pozza magnà nu lupe vicinu all'acqua, cusì magna e beve;

 

Appulla quanne appulla la callina, quanne canta lu ialle tu cammina;

 

Ferra ferra fè..,
Domani vè Narsè...,
Porta la ferratura
pe carzà sta criatura;

 

Chi callina nasce... jò 'nterra ruspa!

 

Fa più na callina a spaleà, che cento a rredunà!

 

L'omu fa lu saccu, la femmena lu leca;

 

Nen cresce e nen crepa;

 

Lu cavallu de monte caccia lu cavallu de piana;

 

 

BACK | HOME

 

Storia | Eventi | Personaggi | Folklore | Foto | Associazione | Comunanza | Dove Siamo | Territorio | IlVergaro | Partners | Alam | Consigli | Lotteria | Links | Scrivici